Časový rozpis turnaja M­SR 2016

Variant pre 8 druzstiev
Hrací čas : chlapci :
Starší žiaci: 2 x 20 min + 10 min prestávka
10. júna 2016 (piatok):

10,00 ­ technická porada vedúcich družstiev, žrebovanie

10,30 ­ slávnostné otvorenie turnaja v športovej výstroji

11,00 – 11,50 zápas č.1 1-4 skupina A

12,00 – 12,50 zápas č.2 1-4 skupina B

13,00 – 13,50 zápas č.3 2-3 skupina A

14,00 – 14,50 zápas č.4 2-3 skupina B

15,00 – 15,50 zápas č.5 4-3 skupina A

16,00 – 16,50 zápas č.6 4-3 skupina B

17,00 – 17,50 zápas č.7 1-2 skupina A

18,00 – 18,50 zápas č.8 1-2 skupina B

11. júna 2016 (sobota):

8,00 – 8,50 zápas č.9 2-4 skupina A

9,00 – 9,50 zápas č.10 2-4 skupina B

10,00 – 10,50 zápas č.11 3-1 skupina A

11,00 – 11,50 zápas č.12 3-1 skupina B

12,00 – 12,50 zápas č.13 A1-B4 zápasy do kríža

13,00 – 13,50 zápas č.14 A2-B3 zápasy do kríža

14,00 – 14,50 zápas č.15 A3-B2 zápasy do kríža

15,00 – 15,50 zápas č.16 A4-B1 zápasy do kríža

16,00 ­ 16,50 zápas č.17 PA1­B4 s PA3­B2 5/8.

17,00 – 17,50 zápas č.18 PA2­B3 s PA4­B1 5/8.

18,00 – 18,50 zápas č.19 VA1­B4 s VA3­B2 semifinále

19,00 – 19,50 zápas č.20 VA2­B3 s VA4­B1 semifinále

12. júna 2016 (nedeľa):

9,00 – 9,50 zápas č.21 o 7. miesto

10,10 – 11,00 zápas č.22 o 5. miesto

11,20 – 12,10 zápas č.23 o 3. miesto

12,30 – 13,20 zápas č.24 o 1. miesto ­ finále

13,30 ­ ukončenie turnaja nástupom vyhlásenie výsledkov M­SR

variant pre 7 družstiev
Hrací čas : Chlapci:
Starší žiaci: 2 x 20 min + 10 min prestávka
10.júna 2016 (piatok):

11,30 ­ technická porada vedúcich družstiev, žrebovanie

12,30 ­ slávnostné otvorenie turnaja v športovej výstroji

13,00 – 13,50 zápas č.1 1-2

14,00 – 14,50 zápas č.2 3-4

15,00 – 15,50 zápas č.3 5-6

16,00 – 16,50 zápas č.4 7-1

17,00 – 17,50 zápas č.5 2-3

18,00 – 18,50 zápas č.6 4-5

11. júna 2016 (sobota):

9,00 – 9,50 zápas č.7 6-4

11,00 – 11,50 zápas č.9 3-5

10,00 – 10,50 zápas č.8 2-7

12,00 – 12,50 zápas č.10 1-4

13,00 – 13,50 zápas č.11 7-6

14,00 – 14,50 zápas č.12 5-2

15,00 – 15,50 zápas č.13 1-3

16,00 – 16,50 zápas č.14 4-7

17,00 ­ 17,50 zápas č.15 2-6

18,00 – 18,50 zápas č.16 5-1

12. júna 2016 ( nedeľa ):

8,00 ­ 8,50 zápas č.17 3-7

9,00 – 9,50 zápas č.18 6-1

10,00 – 10,50 zápas č.19 4-2

11,00 – 11,50 zápas č.20 7-5

12,00 – 12,50 zápas č.21 6-3

13,30 ­ ukončenie turnaja nástupom vyhlásenie výsledkov M­SR

Zmena rozpisu môže byť uskutočnená v prípade, že do 30.5.2016 nebude prihlásený počet družstiev, oprávnených zúčastniť sa M­SR.