Čerpanie Dot.č. 19/2016

Poukázaná čiast. dátum Doklad č. Popis druh výdaja Čiastka zostatok Poznámka-
2 500 € 24.1.16  V22/16 Stravné + ubytovanie
Turnaj Stupava
576 1924 Pokl. doklad
31.3.16 V47/16 Cestovné dorci Dun.Streda 120 1804  Zaúčt. Fa 2016/035
2.4.16 V48/16 Cest. st. žaci Martin 359 1445 Cest. príkazy
19.4.16 V 63/16 Cestov. St. ž. Partizáske /Bojnice/ 258 1187 Cest. príkazy
7.5.16 V 72/16 Cestovné Topoľčany Ml. žiaci 137.60 1049.40  Cest. príkazy
7.5.16 V 74/16 Cestovné Topoľčany St. žiaci 124.80 924.60 Cest. príkazy
15.5.16 V 81/16 Cestovné Bojnice /Partizánske/ dorast/ 234 690.60 Cest. príkazy
11.8.16 V120/16 Sústr. Dorci strava+ubytov 676.50 14.10 Pokl. dokl.
25.9.16 V147/16 Cest. Modra dor Čiast. úhrada 14.10 0 Cest. príkazy