Čerpanie Dot.č. 8/2016

Poukázaná  čiast. dátum Doklad č. Popis druh výdaja čiastka zostatok poznámka
4 000 € 11.4.16  V 54/16 Výstroj dorci materiálne vybavenie 431,26 3 568,74  Fa 160055
11.4.16 V 55/16 Cestovné –muži
Dun.. Streda
78,00 3490.74 cest. príkaz.
 7.5.16  V 73/16 Cest. muži-Stupava 93.60 3397.14 Cest. prík
 10.5.16 V 74/16 Hádz. lep 54.80  3342.34  Faktúra
3.6.16 V90/16  Poistenie hr. Prešov 66.60  3275.74  Pokl. Dokl
 7.7.16  P 19/16 Zúč. zál. Prešov –pol č. 1 –ubyt.+ stravov. 800.06  2475.68 Faktúra
 26.7.16  V 113/16 Vklad do súť. muži 286 .00  2189.68  Poš.pouk.
 28.7.16 V 115/16  Vklad do súť.žiaci 80.00  2109.68  Pošt.pouk
27.8.16 V 128/16 Turnaj Kolárovo ubyt. Strava + vklad 542.00 1567.68 Pokl. Dokl.
7.9.16 V 136/16 Oprava strechy / čiastočná úhrada 1567.68  0 faktúra