Rozpis tréningov

ŽIACTVO:

pondelok 15:30-17:00

streda 15:30-17:00

piatok  16:00-17:30

dorast:

utorok, štvrtok 17:30-19:00

Muži:

utorok, štvrtok 19:00-20:30