Zákon  č. 440/2015 Z.z

O športe.

Platný od  1.1.2016

Povinnosti TJ počas prechodného obdobia

z usmernenia Ministerstva školstva