Zverejnenie a čerpanie dotácií ,sponzoringu a grantov ,ktoré bude využívať TJ Sokol Cífer

Dotácia č. 08/2018 s 1. dodatkom  z OÚ Cífer pre TJ Sokol Cífer vo výške 6 100,00 Eur
p.č. Číslo dokladu Dátum Popis a druh výdaja Čerpanie (v Eur) Zostatok (v Eur) Poznámka
1. V60/18 26.2.2018 cestovné MUŽI – Martin 328,00 5 772,00
2. V104/18 3.4.2018 cestovné MUŽI – Vajnory 58,10 5 713,90
3. V122/18 20.4.2018 cestovné MUŽI – Bratislava 70,00 5 643,90
4. V151/81 15.5.2018 cestovné MUŽI – Kolárovo 124,50 5 519,40
5. V26/18 31.1.2018 materiálne zabezpečenie MUŽI 161,88 5 357,52 dresy
6. V173/18 4.6.2018 materiálne zabezpečenie – toner do tlačiarne 35,10 5 322,42
7. V183/18 16.6.2018 materiálne zabezpečenie – plážová hádzaná 557,80 4 764,62 bránky
8. V200/18 9.7.2018 materiálne zabezpečenie – tlačiareň 109,00 4 655,62
9. V47/18 15.2.2018 potlač dresov 757,56 3 433,26
10. V88/18 16.3.2018 rozhodcovia SZH – 2/18 170,05 4 485,57 asociácia rozhodcov SZH
11. V123/18 20.4.2018 rozhodcovia SZH – 3/18 188,38 4 297,19 asociácia rozhodcov SZH
12. V186/18 28.6.2018 rozhodcovia SZH – 5/18 106,37 4 190,82 asociácia rozhodcov SZH
13. 180042 18.10.2018 úhrada faktúry – Publikácia 70. výročie (čiastková úhrada) 3 433,26 0,00
Dotácia č.19/2018  z OÚ Cífer pre TJ Sokol Cífer vo výške 3 000,00 Eur
p.č. Číslo dokladu Dátum Popis a druh výdaja Čerpanie (v Eur) Zostatok (v Eur) Poznámka
1. V85/18 12.3.2018 cestovné DORCI – Šaľa 72,90 2 927,10
2. V103/18 24.3.2018 cestovné ML žiaci – Štúrovo 199,08 2 728,02
3. V118/18 12.4.2018 cestovné žiačky – Močenok 72,00 2 656,02
4. V121/18 20.4.2018 cestovné ST žiaci – Považská Bystrica 224,10 2 431,92
5. V129/18 29.4.2018 cestovné ST žiaci – Dunajská Streda 83,00 2 348,92
6. V148/18 14.5.2018 cestovné ST žiaci – Šaľa 73,80 2 275,12
7. V149/18 14.5.2018 cestovné DORCI – Šaľa 72,90 2 202,22
8. V154/18 22.5.2018 cestovné ST žiaci – Topoľčany 132,80 2 069,42
9. V159/18 28.5.2018 cestovné dorci – Bojnice (Partizánske) 215,16 1 854,26
10. V162/18 4.6.2018 cestovné ST žiaci – Šaľa 76,50 1 777,76
11. V163/18 4.6.2018 cestovné ML žiaci – Dunajská Streda 82,00 1 695,76
12. V175/18 9.6.2018 cestovné ST žiaci – Piešťany 77,40 1 618,36
13. V15/18 15.01.20158 materiálne zabezpečenie – turnaj minihandball 57,00 1 464,76 medaily, diplomy
14. V18/18 23.1.2018 materiálne zabezpečenie – žiačky 96,60 1 521,76 chrániče, sieť na lpoty, športové fľaše, ISO nápoje
15. V32/18 3.2.2018 materiálne zabezpečenie – turnaj 179,49 1 285,27 potraviny, ocenenia
16. V125/18 23.4.2018 štartovné – turnaj Stupava 150,00 1 135,27
17. V156,157/18 23.5.2018 vyúčtovanie – Turnaj Stupava 570,00 565,27 (ubytovanie, strava)
18. V222/18 18.8.2018 vyúčtovanie sústredenia ml. žiačok – čiastková úhrada faktúry (ubytovanie, strava) 565,27 0,00 (ubytovanie, strava)