Zoznam športových odborníkov

  Meno Zamestnanie
Placeholder Ing. František Dugovič Org. prac. TJ, Tréner lic. C
Placeholder Dušan Caja Zapisovateľ, Časomerač
Placeholder Michal Čepec Tréner lic. C
Placeholder Tibor Čepec Tréner lic. D
Placeholder Richard Filák Rozhodca
Placeholder Ivan Kovačócy Tréner lic. B
Placeholder Ladislav Kovačócy Zapisovateľ, Časomerač
Placeholder Jana Jablončíková Zapisovateľ, Časomerač, Rozhodca
Placeholder Renata Jablončíková Zapisovateľ, Časomerač
Placeholder Juraj Šramel Tréner lic. D
Placeholder Vanda Nováková Zapisovateľ, Časomerač
Placeholder Barbora Zolvíková Zapisovateľ, Časomerač
Placeholder Lucia Velšová Zapisovateľ, Časomerač
Igor Žáčik Tréner lic. C