Usmernenie Min. Školstva

Metodické usmernenie nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky >>TU<<.

Otázky, odpovede a informácie o zákone o športe nájdete >>TU<<.