Čerpanie grantu č. ZSE 16-026

Poukázaná čiastka Dátum Doklad č. Popis druh výdaja čiastka zostatok poznámka
 540 €  27.6.2016   V 100/16 Dresy,ceny, občerstvenie.ap Doklady o čerpaní predložené Nadácii Pontis ,ktorá ich schválila a uzavrela .