Príspevok Nadácie  ZSE 590 € projekt Beach handball Cífer 2017

Príspevok Nadácie  ZSE 590 € projekt Beach handball Cífer 2017
Por.č Doklad č. Dátum Popis a druh nákladu Stav prís. Čiast.čerp Zostatok Poznámka
     1. V149/17 12.7.2017 Tričká účastníkov 590,00 -198,24 391,76
     2. V150/17 12.7.2017 Občerstvenie 391,76 -79,14 312,62
     3. V151/17 12.7.2017 ceny-poháre 312,62 -135,6 177,02
     4. V152/17 12.7.2017 Prenájm priestorov 177,02 -56,00 121,02
     5. V153/17 12.7.2017 Občerstvenie strava 121,02 -121,02 0,00 Čiastková úhrada
-590 Uzavreté  -dokladovo