Nedopovedané………

Vážení športoví priatelia, milá hádzanárska rodina, ktorí sme sa stretli na hádzanárskom dni 29.9.2018 v novej športovej hale. Boli  sme  svedkami skvelých hádzanárskych stretnutí nie len na ihrisku, ale i osobných stretnutí priateľov, príhovorov osobností  a ocenení.

Vychutnával som si záverečné príhovory s dobrým pocitom, že dobrá vec sa podarila, keď prišlo pre mňa nečakané prekvapenie, ktoré mi pripravili moji najbližší spolupracovníci a hráči v dobrej viere, k mojim 80-tym narodeninám. Bol to pre mňa priateľský úder, ktorý nedopadol ako poklepanie na plece, ale zasiahol ma na citlivom mieste priamo na “solár“ a vyrazil mi dych. Nedivte sa prosím, že moje pokusy neobratného rečníka dopadli tak ako dopadli.

Dovoľte mi preto po nadýchnutí a opadnutí napätia ktorému som bol vystavený ja a celý výbor počas prípravy tejto oslavy, aby som dopovedal to, čo som sa márne pokúšal začať a nedokončil v mojom ďakovnom prejave.

Ďakujem mojim priateľom a hráčom za krásne dary. Cítim, že boli darované zo srdca. Nechcem opakovať radosť z návštevy vzácnych hostí keďže to krásne vyjadril náš priateľ a skvelý moderátor tohoto krásneho výročia Mgr. Peter Baron.

Napriek tomu, chcem poďakovať tým ktorí boli akosi v pozadí ale prispievali ku krásnemu a bezproblémového priebehu našej oslavy.

Boli to predovšetkým tí, ktorí sa starali o občerstvenie prítomných okolo skupiny Vlasta Gašperíka a Tibora Čepca, ale aj naše skvelé zapisovateľky, ktoré sa museli vysporiadať za behu s novým ovládacím zariadením,  ale i nástrahami nového systému priameho prenosu vybraných stretnutí.

Ďakujem, všetkým ktorý mi blahoželali  k mojim narodeninám, Helenke Vulganovej za krásny emotívny prejav v ktorom spomenula i moje zásluhy, ale i kvetinové dary od mladej generácie hráčov. Pánu starostovi obce, za cenu  starostu, kvetinové dary a nádherný dar, novej športovej haly pre verejnosť, ale najmä pre hádzanárov.

Nedá mi, aby som sa  v závere nepristavil pri skvelej publikácii Mariána Pavlíka, k nášmu výročiu, pretože som bol s ním v styku od začiatku tvorby až po jej vydanie. Poznal som profesionálny prístup poctivého novinára i k tým najmenším detailom, ťažkosti so zháňaním informácií a obrovský rozsah činností, ktoré dal do tohto krásneho diela. Treba zdôrazniť, že publikácia vychádza vďaka dotácii OÚ a výdatnej pomoci sponzorov, ktorí sú uvedení v publikácii.

Marián, želám Ti ja i celá hádzanárska obec skoré uzdravenie a návrat medzi svojich čitateľov.

P.S. Výber pozvaných bol zostavovaný výborom TJ, podľa kritérií ktoré sa spresňovali, v závislosti od možnosti klubu, ale s veľkou vážnosťou, bez postranných úmyslov. Preto ak sa niekto cíti nedocenený  môže sa ozvať  prípadne prísť nám pomôcť zlepšiť našu prácu.

Taj. TJ Sokol Cífer Dugovič

Pridaj komentár